Bronnen
Het menselijk bewustzijn is een ontvangstcentrum voor impulsen die ons gedrag aansturen.
 
De reactie op elke impuls is in de kern gericht op overleven en klaar te zijn om de volgende impuls te ontvangen.
 
Vanaf onze vroegste jeugd en zelfs al voor onze geboorte ontvangen en verwerken we deze prikkels van afwijzing, vreugde, verdriet, honger, pijn, geluk, liefde, boosheid.

Tot we een systeem van reacties hebben ontwikkeld dat ons leven zo comfortabel  mogelijk maakt.
 
Onze reacties op het impulsen-spectrum slijten na verloop van tijd in als een gedragspatroon en verworden tot een levenshouding.
 
Op volwassen leeftijd kan dat gedragspatroon gaan wringen en een gevoel van onbehagen veroorzaken.
Vooral wanneer het gewenste resultaat van het gedrag bij verre niet wordt gehaald
 
Het levensreddende patroon van ooit is dan een belemmering geworden. Er is iets anders nodig om weer comfortabel te zijn.

Het menselijk systeem is in staat om te herbronnen. Om te beginnen door een update te maken hoe het zover gekomen is met deze patronen en overtuigingen. 

Vanuit dat groeiend bewustzijn kunnen nieuwe, meer dienende impulsen gevolgd worden.